fbpx

20.7.2024

— FORCE ŽDÁNICKÝ OKRUH 2024 —

— PROPOZICE —

Termín:

20. 7. 2024

Místo:

areál zámeckého parku

Určeno pro:

hobby cyklisty a cyklistky 15+

Měření:

profi časomíra pomocí čipů

Občerstvení:

v místě startu pro veřejnost a 1x pro závodníky na trati

Trasy:

okruh o délce 16km (293 v.m.)

krátká 30km – 2 okruhy (586 v.m.)

dlouhá 50km – 3 okruhy (879 v.m.)

gravel ride

Kategorie:

čtyři věkové kategorie pro každé pohlaví a trasu

15-25 let

26-35 let

36-50 let

51 a více let

Best Lap:

nejrychlejší kolo napříč kategoriemi

Startovné:

500Kč předem na účet

500Kč na místě v den závodu

Přihlášení:

on-line registrace do 16.7.2024 nebo na místě v den akce

Program:

7:30-9:45 prezence závodu

9:50 start gravel ride

10:00 hromadný start dlouhé trasy

10:10 hromadný start krátké trasy

11:00-13:00 výdej občerstvení

14:00 vyhlášení výsledků nebo po příjezdu posledního

— NOVINKY —

Tento rok se opět pojede upravená trasa závodu, která obsahuje i asfaltovou pasáž. Přihlášku může podat i junior od 15 let věku se souhlasem zákonného zástupce.

Gravel ride

Propadli jste novému trendu a zahnutá řídítka už nedáte z ruky? Připravili jsme pro vás novou gravel ride vyjížďku, která prověří vaše orientační schopnosti.

Dovednostní soutěž pro malé cyklisty

Letos máme pro děti dovednostní soutěž. Trasa obsahuje několik výzev, které prověří především ty nejmenší cyklisty. Registrace do soutěže není nutná.

Máš zájem?

— PŘIHLÁŠKA —

Přihlásit se a zaplatit startovné je třeba předem do 16.7.2024. Startovné je třeba zaslat na účet 2401397212/2010 s variabilním číslem, který obdržíte po registraci. Registrace se vrací na portál SportBase. V případě jakéhokoliv dotazu, nás neváhej kontaktovat.

— STARTOVNÉ ZAHRNUJE —

jednorázový čip časomíry, startovní číslo, vstupenku na městské koupaliště, občerstvení na trati a po závodě, věcné ceny a medaile pro výherce v kategoriích

— PARKOVÁNÍ —

Je možné pouze na vyhrazených místech. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno.

— PODMÍNKY—

Podmínkou účasti je bezvadný stav jízdního kola, a cyklistická přilba, kterou musí mít závodník nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Podáním on-line registrace do závodu, každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

“BERU NA VĚDOMÍ PROPOZICE A PODMÍNKY ZÁVODU A ÚČASTNÍM SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE NESU VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA ZDRAVÍ NEBO VĚCECH, KTERÁ VZNIKNE MNĚ, POŘADATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM PŘED, BĚHEM ČI PO ZÁVODĚ. BUDU DODRŽOVAT PRAVIDLA FAIR-PLAY, BUDU SE CHOVAT ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ A VEŠKERÝ ODPAD PŘIVEZU DO CÍLE NEBO HO ZANECHÁM V OBČERSTVOVACÍ STANICI.”

— GDPR —

REGISTRACÍ DÁVÁ ÚČASTNÍK SOUHLAS POŘADATELI SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH FOTOGRAFIÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY. TENTO SOUHLAS JE MOŽNÉ VZÍT KDYKOLIV ZPĚT, ZASLÁNÍM EMAILU NA ADRESU POŘADATELE.

— COVID —

ÚČASTNÍK REGISTRACÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE JE POVINEN DODRŽOVAT V DEN ZÁVODU AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ COVID-19 A POTVRZUJE POŘADATELI, ŽE JE OCHOTEN PLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NA MÍSTĚ DOLOŽIT (NAPŘ.: PLATNÝM COVID CERTIFIKÁTEM).

— UJEDNÁNÍ POŘADATELE —

POŘADATELÉ NEHRADÍ ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE ZÁVODEM. POŘADATEL SE ZAVAZUJE, ŽE OSOBNÍ DATA ZÁVODNÍKŮ NEPOSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ A ZAJISTÍ JEJICH OCHRANU VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. DOPORUČUJEME LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU, INDIVIDUÁLNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM STRANÁM.

Důležité:
ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18 LET MOHOU STARTOVAT POUZE S POVOLENÍM RODINNÉHO ZÁSTUPCE !!!

REPREZENTUJEME

Město Ždánice