fbpx

20.7.2019

— FORCE ŽDÁNICKÝ OKRUH 2019 —

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník našeho závodu.

— PROPOZICE —

Termín:

20. 7. 2019

Místo:

fotbalové hřiště TJ KOVO Ždánice

Určeno pro:

hobby cyklisty a cyklistky 18+

Měření:

profi časomíra pomocí čipů

Občerstvení:

v místě startu pro veřejnost a 1x pro závodníky na trati

Trasy:

okruh o délce 12.5km (287 v.m.)

krátká 25km – 2 okruhy (574 v.m.)

dlouhá 36km – 3 okruhy (891 v.m.)

Kategorie:

tři věkové kategorie pro každé pohlaví a trasu

18-29let

30-45let

46 a více let

Best Lap:

nejrychlejšího kolo napříč kategoriemi

Startovné:

300Kč předem na účet

400Kč na místě v den závodu

Přihlášení:

pouze on-line registrace do 14.7.2019 nebo na místě v den akce

Program:

7:30-9:45 prezence závodu

10:00 hromadný start dlouhé trasy

10:10 hromadný start krátké trasy

11:00 start dětského závodu

12:00-14:00 výdej občerstvení

14:00-15:00 vyhlášení výsledků

- NOVINKA -

Letos poprvé proběhne dětský závod pro nejmenší. Závod bude pro děti do 6 let věku a soutěžit budou chlapci a dívky zvlášť. Rodiče mohou své děti přihlásit zdarma na místě v den závodu. Trasa závodu bude vytyčena přímo na hřišti. Start závodu bude v 11:00.

Čekání malým závodníkům zpříjemní nová atrakce – skákací hrad.

Máš zájem?

— PŘIHLÁŠKA —

Přihlásit se a zaplatit startovné je třeba předem do 14.7.2019. Startovné je třeba zaslat na účet 2401397212/2010 s variabilním číslem, který obdržíte po registraci. Pokud již máš registraci na portálu Sport Base z minulého ročníku nebo jiných závodů, můžeš využít svůj stávající login. V případě jakéhokoliv dotazu, nás neváhej kontaktovat.

— STARTOVNÉ ZAHRNUJE —

jednorázový čip časomíry, startovní číslo, vstupenku na městské koupaliště, občerstvení na trati i po závodě, věcné ceny a medaile pro výherce v kategoriích

Každý závodník zaregistrovaný do 23.6.2019 obdrží před startem tričko závodu zdarma. Správnou velikost vybere při on-line registraci.

— PARKOVÁNÍ —

Je možné pouze na vyhrazených místech. Parkovat mimo vyznačená místa je zakázáno.

— PODMÍNKY—

Podmínkou účasti je bezvadný stav jízdního kola, a cyklistická přilba, kterou musí mít závodník nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.

Podáním on-line registrace do závodu, každý závodník potvrzuje toto prohlášení:

„BERU NA VĚDOMÍ PROPOZICE A PODMÍNKY ZÁVODU A ÚČASTNÍM SE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. PROHLAŠUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM(A) TOHO, ŽE NESU VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NA ZDRAVÍ NEBO VĚCECH, KTERÁ VZNIKNE MNĚ, POŘADATELI NEBO TŘETÍM OSOBÁM PŘED, BĚHEM ČI PO ZÁVODĚ. BUDU DODRŽOVAT PRAVIDLA FAIR-PLAY, BUDU SE CHOVAT ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ A VEŠKERÝ ODPAD PŘIVEZU DO CÍLE NEBO HO ZANECHÁM V OBČERSTVOVACÍ STANICI.“

- GDPR -

REGISTRACÍ DÁVÁ ÚČASTNÍK SOUHLAS POŘADATELI SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH FOTOGRAFIÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY. TENTO SOUHLAS JE MOŽNÉ VZÍT KDYKOLIV ZPĚT, ZASLÁNÍM EMAILU NA ADRESU POŘADATELE.

— UJEDNÁNÍ POŘADATELE —

POŘADATELÉ NEHRADÍ ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE ZÁVODEM. POŘADATEL SE ZAVAZUJE, ŽE OSOBNÍ DATA ZÁVODNÍKŮ NEPOSKYTNE TŘETÍ OSOBĚ A ZAJISTÍ JEJICH OCHRANU VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA. DOPORUČUJEME LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU, INDIVIDUÁLNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM STRANÁM.

Důležité:
ÚČASTNÍCI MLADŠÍ 18 LET NEMOHOU STARTOVAT !!!

REPREZENTUJEME

Město Ždánice